Categorii Servicii


Servicii de contabilitate primara, financiara si de gestiune.
 • Intocmiri registre de casa, note intrare receptie
 • Jurnale cumparari, vanzari, bonuri de consum etc
 • Inregistrare cronologica a documentelor primare in articole contabile
 • Stabilire a TVA de plata / rambursat
 • Intocmire registru jurnal si a balantei de verificare lunare
 • Stabilirea obligatiilor de plata lunare si trimestriale, intocmire documente plata acestora
 • Intocmirea si depunerea declaratii privind taxele si impozitele
 • Intocmire si depunere bilant contabil
 • Alte declaratii: intocmire si depunere
  Servicii de personal - salarizare.
 • Intocmirea si depunerea statelor de plata,stabilirea obligatiilor legate de salarii
 • Elaborarea si depunerea fiselor fiscale
 • Intocmirea si inregistrarea contractelor de munca, operatiuni la I.T.M.
 • Intocmirea si inregistrarea declaratiilor lunare catre administratia financiara, casa asigurarilor sociale de sanatate, casa de pensii, somaj, itm
  Servicii de consultanta si asistenta manageriala.
 • Organizarea departamentului financiar contabil
 • Organizarea si conducerea societatii (diverse organigrame, structuri)
 • Analiza si organizarea fluxului informational (comunicarea intre departamente)
 • Servicii de recrutare si selectie forta de munca.
  Servicii de fiscalitate.
 • Consultanta privind fiscalitatea la nivelul organizatiei
 • Impozitul pe venitul global. Impozitul pe profit.
 • Asistenta in vederea evitarii dublei impuneri a venitului
 • T.V.A. Asigurari sociale. Asistenta contribuabilului pe timpul controalelor fiscale.
 • Optimizare impozite si solutii pentru minimizare in conformitate cu legile in vigoare